Over verzuim

Als de uitgeverij kiest voor een werkwijze rond verzuim waarin zij leidinggevende en medewerkers samen verantwoordelijk stelt en deze actief vanaf de eerste dag invult zijn een aantal aandachtpunten van belang.

Het betreft:

Het vergt een zorgvuldige inrichting van het proces, training van leidinggevenden en voorlichting aan de medewerkers om in te voeren (zie ook stappenplan).