Bedrijf

Wat kun je doen?

Niet iedereen met een ziekte verzuimt of is arbeidsongeschikt. Omgekeerd is niet iedereen ziek die verzuimt of arbeidsongeschikt is. Ziekte en verzuim zijn geen synoniemen van elkaar.

Benut de mogelijkheden

Voor een goede aanpak van verzuim is het belangrijk om zorgvuldig te kijken wat een medewerker nog wel kan. Ziek is ziek, maar vaak betekent 'ziek' niet automatisch arbeidsongeschikt en dus afwezig. De simpele telefonische melding 'Ik ben ziek' betekent immers niet automatisch dat een medewerker thuis hoeft te blijven. Dat is afhankelijk van de omstandigheden.

Het is heel goed mogelijk dat een medewerker ondanks ziekte nog benutbare mogelijkheden heeft. Medewerker en leidinggevende bespreken bij voorkeur samen of de medewerker nog in staat is arbeid te verrichten. Voordeel voor de medewerker is dat er vanaf de eerste verzuimdag aandacht is voor zijn situatie. Door overleg tussen medewerker en leidinggevende, het eventueel inschakelen van de bedrijfsarts en het kiezen van de juiste acties die leiden tot herstel, verkleint de uitgeverij het risico op langdurige uitval.

Het kan helpen om de term 'ziekmelding' te vervangen door 'aanvraag verzuimverlof'. Want dat is waar het eigenlijk om gaat: de medewerker meldt aan zijn werkgever dat hij niet kan komen werken. Hij vraagt als het ware verlof met behoud van loon aan, omdat hij niet in staat is om te werken.