Verzuim

De leidinggevenden en medewerkers zijn samen verantwoordelijk om duurzaam inzetbaar te blijven en verzuim te voorkomen. Als de uitgeverij haar rol, als er toch verzuim is, actief vanaf de eerste dag invult, zal dit resulteren in een actieve aanpak en begeleiding van verzuim. Zo beïnvloed je samen dat medewerkers duurzaam inzetbaar en met plezier aan het werk blijven.

Gezond Uitgeven! reikt belangrijke achtergrondinformatie en praktische (voorbeeld)protocollen aan die iedere uitgeverij in de praktijk kan gebruiken.