Nieuws

Welkom op de nieuwspagina van Gezond Uitgeven! Hier lees je alles over de nieuwste initiatieven en ontwikkelingen gericht op het bevorderen van een gezonde werkomgeving in de uitgeverijsector. Van mentale gezondheid en ergonomie tot duurzame werkpraktijken, we bieden waardevolle informatie en tips om gezondheid en welzijn op de werkvloer te verbeteren. Blijf op de hoogte van de laatste trends, handreikingen en trainingmogelijkheden die bijdragen aan een gezondere en productievere uitgeverijomgeving.

Naar Gezond uitgeven

2 april, 2024

Campagne ‘Met elkaar trekken we de grens’

In maart 2024 is de campagne ‘Met elkaar trekken we de grens’ gestart. De campagne is een initiatief van het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

Lees verder Lees verder

25 maart, 2024

Dossier Grensoverschrijdend gedrag

Samen met werkgevers en werknemers heeft de SER een online dossier grensoverschrijdend gedrag op de werkplek gelanceerd.

Lees verder Lees verder

13 maart, 2024

Handreiking cultuurverandering op de werkvloer

Organisaties moeten zich veel uitvoeriger en zorgvuldiger voorbereiden op meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, schrijft regeringscommissaris Mariëtte Hamer in de nieuwe handreiking.

Lees verder Lees verder

4 februari, 2024

Actualisatie RI&E Gezond Uitgeven en wetswijziging

De RI&E Gezond Uitgeven is recentelijk op enkele punten geactualiseerd. Zo zijn bijvoorbeeld links opgenomen naar de informatie op uitgeverijbedrijf.nl over ongewenst gedrag.

Lees verder Lees verder

12 juni, 2023

Route naar de RI&E

Tijdens de Week van de RI&E 2023 is benadrukt dat de RI&E een belangrijk middel is om de risico’s in een bedrijf in samenwerking met de medewerkers in beeld te brengen om arbeidsuitval zoveel mogelijk te voorkomen.

Lees verder Lees verder

28 september, 2022

Thema ongewenst gedrag

Het Gezond Uitgeven! deel van de website is uitgebreid met het thema ongewenst gedrag. Gezien de toegenomen aandacht en actuele ontwikkelingen rond dit thema in Nederland wil de branche faciliterend optreden.

Lees verder Lees verder

22 mei, 2022

Actualisatie en erkenning RI&E Gezond Uitgeven

Het steunpunt RI&E heeft in het voorjaar 2022 de erkenning van de risico-inventarisatie en -evaluatie Gezond Uitgeven! (kortweg RI&E) opnieuw bekrachtigd. Dit betekent dat het RI&E instrument voor alle uitgeverijen geactualiseerd is.

Lees verder Lees verder

14 maart, 2022

Apps voor de Cao en voor 'Gezond Uitgeven!' beschikbaar

De CAO voor het Uitgeverijbedrijf en de site Gezond Uitgeven! zijn beide ook als app beschikbaar. 

Lees verder Lees verder

22 januari, 2022

Vragenlijst pandemie

Het uitgeverijbedrijf heeft een volledige en getoetste pandemie-module ontwikkelt binnen hét RI&E-instrument voor gezond en veilig werken; de RI&E Gezond Uitgeven.

Lees verder Lees verder