Preventiemedewerker

Een werkgever met maximaal 25 medewerkers mag de preventietaken zélf uitvoeren als hij daarvoor over voldoende deskundigheid, ervaring en uitrusting beschikt.

Bedrijven met meer dan 25 werknemers moeten één of meerdere preventiemedewerkers aanstellen. De preventiemedewerker vervult een spilfunctie op de werkvloer op het gebied van arbeidsomstandigheden. Hij zal een vraagbaak zijn voor collega’s en kennis moeten hebben van bijvoorbeeld kantoorinrichting, KANS en werkdruk.

De wettelijke taken van de preventiemedewerker zijn:

  • Het (mede) opstellen en uitvoeren van de RI&E.
  • Het uitvoeren van preventietaken (voortvloeiend uit het Plan van Aanpak).
  • Het samenwerken met,en het adviseren aan de personeelsvertegenwoordiging of OR, alsook de bedrijfsarts of arbodienst.

Preventiemedewerkers moeten voldoende geschoold, ervaren en uitgerust zijn om hun taken goed uit te kunnen voeren. Ook het aantal preventiemedewerkers, de beschikbare tijd en de organisatie van de preventietaken moet zodanig zijn dat de taken naar behoren uitgevoerd kunnen worden.

De OR heeft een expliciet instemmingsrecht (op basis van artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden) als het gaat om de keuze van de preventiemedewerkers en de positionering van de preventiemedewerkers in de organisatie. Dit instemmingsrecht geldt per 1 juli 2017.

Meer informatie

  • De branche RI&E en de arbocatalogus helpen de preventiemedewerker bij het vervullen van de rol in het bedrijf. Je kunt (nieuwe) medewerkers en leidinggevenden ernaar verwijzen. Via Wat is er aan de hand? of Wat kun je doen? kun je onderwerpen raadplegen waarvan het handig is om meer te weten. Ook kun je via de zoekfunctie op veel trefwoorden of onderwerp zoeken.
  • Op het kennisplatform inPreventie.nl vind je praktische informatie, uitleg over preventieonderwerpen én de mogelijkheid om vragen te stellen.