gu-illu-detail-min

Agressie journalisten

Helaas komt agressie, geweld, bedreiging en hinderlijk of lastig gedrag regelmatig voor tijdens de uitvoering van het werk door journalisten. Een journalist komt relatief snel in risicosituaties terecht door het contact met klanten en publiek, het werk op afwijkende tijdstippen of in situaties waarin het publiek gefrustreerd kan raken. Daarnaast kan het werk extra risico’s in zich hebben als het in risicovolle gebieden plaatsvindt.

Deze risico’s zijn niet uit te sluiten, maar u kunt zich wel zo goed mogelijk voorbereiden. Uitgeverijen en medewerkers kunnen zelf veel doen in het voorkomen van ongewenste situaties of het omgaan met incidenten.

Gezond Uitgeven! reikt de belangrijkste informatie en handreikingen aan.