Bedrijfstakbureau

Bedrijfstakbureau

Het Bedrijfstakbureau voor het Uitgeverijbedrijf is het overkoepelende bureau van cao-partijen in de sector Uitgeverijbedrijf. Het bedrijfstakbureau is ondergebracht in een stichting waarin de vijf partijen participeren die zijn betrokken bij de CAO voor het Uitgeverijbedrijf. Dat zijn aan werkgeverszijde de Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU) en aan werknemerszijde: FNV Media & CultuurCNV De Unie en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ).

Het Bedrijfstakbureau vindt zijn grondslag in de cao (artikel 18.1 van de cao). Het Bedrijfstakbureau wordt gefinancierd door een jaarlijkse werkgeverspremie.

De functie van het Bedrijfstakbureau is het invulling geven aan de afspraken die door sociale partners bij cao zijn gemaakt. Het Bedrijfstakbureau ziet op alle activiteiten, die samenhangen met en/of volgen uit de cao-afspraken in de bedrijfstak. Voorts wordt namens het Bedrijfstakbureau deze site onderhouden.

Contact

Klik voor contactgegevens van de deelnemende organisaties in het Bedrijfstakbureau op de logo's onder aan deze pagina.

Voor de contactgegevens van het secretariaat van het Bedrijfstakbureau klikt u op 'Contact'.