Ongewenst gedrag

Medewerkers die te maken hebben met ongewenst gedrag ervaren vaak stress. Dit kan leiden tot minder werkplezier, psychische en lichamelijke klachten en uiteindelijk tot uitval. Ongewenst gedrag als pesten, seksuele intimidatie en discriminatie kan in elke professionele werkomgeving voorkomen.
Het kan dan gaan om situaties tussen collega’s onderling, relaties of klanten. Het is belangrijk om hier als uitgeverij en medewerkers bewust van te zijn. Het liefst wil je dit voorkomen of, als het toch optreedt, voorbereid zijn hoe hier mee om te gaan.

Om te beginnen is het belangrijk om de visie, het beleid, de maatregelen en de sancties met betrekking tot (on)gewenst gedrag in kaart te brengen en samen vast te stellen. Welk gedrag wil je zien? Welke vormen van gedrag zijn (on)gewenst. Wat zijn de waarden om respectvol, integer en professioneel met elkaar om te gaan? Dit geeft handvatten om de uitgangspunten te benoemen hoe onderling met elkaar om te gaan. Het maakt zichtbaar welke cultuur binnen het bedrijf gewenst is.

De RI&E Gezond Uitgeven! biedt uitgeverijen een handvat om de risico’s rond ongewenst gedrag in kaart te brengen. Aanvullend op de RI&E zijn voor het bedrijf, leidinggevende en medewerkers handreikingen beschikbaar gesteld om enerzijds ongewenst gedrag te voorkomen en anderzijds in actie te komen als situaties van ongewenst gedrag zich voordoen.

Wil je weten wat er volgens de wet verplicht is rond ongewenst gedrag? Ga dan naar wetgeving ongewenst gedrag.