Medewerker

Wat kun je doen?

In de loop der jaren zijn de opvattingen over de aanpak van ziekteverzuim veranderd. Tegenwoordig ligt het accent vooral op wat medewerkers nog wel kunnen. Ziek is ziek, maar vaak betekent 'ziek' niet automatisch arbeidsongeschikt en dus afwezig. De simpele telefonische melding 'Ik ben ziek' leidt immers niet automatisch tot het recht om thuis te blijven met doorbetaling van loon. Dat is afhankelijk van de omstandigheden.

Voor een goede omgang met verzuim is het belangrijk om zorgvuldig te kijken naar wat u nog wel kunt. Samen met leidinggevende bespreekt u of u nog in staat bent om arbeid te verrichten. Voordeel is dat er vanaf de eerste verzuimdag aandacht is voor de persoonlijke situatie. Door te overleggen met de leidinggevende, eventueel de bedrijfsarts in te schakelen en te kiezen voor de juiste acties die leiden tot (gedeeltelijke) werkhervatting en/of het organiseren van passend werk. Dit verminderd het risico op langdurige uitval. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om het verzuim zo kort mogelijk te houden. Deze aanpak vloeit ook voort uit de Wet Verbetering Poortwachter, die een actieve aanpak van arbeidsongeschiktheid voorschrijft.

Meer weten?