Contact

Contact

Informatie en uitleg over de cao en aanverwante onderwerpen

Voor vragen over de cao en daarmee samenhangende onderwerpen kunt u zich schriftelijk of telefonisch wenden tot het Bedrijfstakbureau.

Stichting Bedrijfstakbureau voor het Uitgeverijbedrijf
Postbus 12040
1100 AA AMSTERDAM
Tel. 020 430 91 52

Email: info@bedrijfstakbureau.nl

Let op: het Bedrijfstakbureau geeft géén advies aan individuele werknemers en werkgevers, omdat het Bedrijfstakbureau optreedt namens alle deelnemende partijen.

Advies in individuele kwesties

Voor advies in individuele kwesties kunt u zich wenden tot de werkgeverspartij resp. werknemerspartijen die betrokken zijn bij deze cao.

Individuele advisering aan werknemers
Werknemers kunnen zich voor individueel advies richten tot de bij de cao betrokken werknemersorganisaties: FNV Media & Cultuur, CNV, De Unie en/of de NVJ.

Individuele advisering aan werkgevers
Werkgevers kunnen zich voor individueel advies wenden tot de Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU).