RI&E

Gezond Uitgeven! ondersteunt uitgeverijen met een digitale, branchespecifieke Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). Met dit digitale instrument kan iedere uitgeverij zelf de RI&E uitvoeren.

De RI&E is op gebruiksvriendelijke wijze gekoppeld aan de digitale arbocatalogus Gezond Uitgeven! Dit betekent dat de gebruiker veel relevante informatie in de RI&E per thema en vraag direct kan raadplegen. De RI&E is geschikt voor Windows en Mac. Gebruikers maken gebruik van RI&E Gezond Uitgeven! via een eigen inlogcode.

Nieuwe RI&E gebruikers kunnen zich aanmelden via e-mail: info@bedrijfstakbureau.nl. Voor leden van de brancheorganisaties aangesloten bij de Mediafederatie is het gebruik van de RI&E gratis. Niet-leden betalen een bijdrage aan de ontwikkelkosten van de RI&E.