Gezond uitgeven

gu-illu-home-min

Sociale partners ondersteunen uitgeverijen vanuit Gezond Uitgeven! met informatie, advisering en dienstverlening om medewerkers in uitgeverijen gezond en duurzaam inzetbaar te houden. Alle praktische informatie, instrumenten en nieuwe ontwikkelingen kunnen uitgeverijen raadplegen op deze site.

Naast de erkende RI&E Gezond Uitgeven! beschikt de branche over een goedgekeurde arbocatalogus. De branche maakt het uitgeverijen mogelijk op laagdrempelige en gebruiksvriendelijke wijze aandacht te geven aan gezond en plezierig werken.

RI&E

Gezond Uitgeven! ondersteunt uitgeverijen met een digitale, branchespecifieke Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). Met dit digitale instrument kan iedere uitgeverij zelf de RI&E uitvoeren.

Lees verder Lees verder

Ongewenst gedrag

Medewerkers die te maken hebben met ongewenst gedrag ervaren vaak stress. Dit kan leiden tot minder werkplezier, psychische en lichamelijke klachten en uiteindelijk tot uitval.

Lees verder Lees verder

Preventiemedewerker

Een werkgever met maximaal 25 medewerkers mag de preventietaken zélf uitvoeren als hij daarvoor over voldoende deskundigheid, ervaring en uitrusting beschikt.

Lees verder Lees verder

Arbocatalogus

De Arbocatalogus Gezond Uitgeven! laat aan uitgeverijen zien wat je hebt te doen om aan de zorgplicht te voldoen voor een gezonde werkdruk en gezond beeldschermwerk.

Lees verder Lees verder

Beeldschermwerk

In uitgeverijen werkt bijna iedereen met een computer en/of andere mobiele apparatuur. Vaak een groot deel van de dag en veelal onder tijdsdruk.

Lees verder Lees verder

Werkdruk

Druk, druk, druk: we proberen allemaal zoveel mogelijk te doen, privé en op ons werk. Werkdruk hoeft op zich niet erg te zijn, maar als je er te veel van hebt, kun je problemen krijgen.

Lees verder Lees verder

Verzuim

De leidinggevenden en medewerkers zijn samen verantwoordelijk om duurzaam inzetbaar te blijven en verzuim te voorkomen.

Lees verder Lees verder

Agressie journalisten

Helaas komt agressie, geweld, bedreiging en hinderlijk of lastig gedrag regelmatig voor tijdens de uitvoering van het werk door journalisten.

Lees verder Lees verder