Arbocatalogus

Over de Arbocatalogus

De Arbocatalogus Gezond Uitgeven! laat aan uitgeverijen zien wat je hebt te doen om aan de zorgplicht te voldoen voor een gezonde werkdruk en gezond beeldschermwerk. Of je nu medewerker, leidinggevende, preventiemedewerker of arbocoördinator bent, je vind hier de aanpak en oplossingen om het werk van jezelf en dat van collega's gezond te houden.

Onder Wat is er aan de hand? kun je kiezen welke situatie uit jouw praktijk herkenbaar is en krijg je advies over welke oplossingen mogelijk zijn. Bij Wat kun je doen? vind je alle mogelijke oplossingen om met beeldschermwerk of werkdruk aan de slag te gaan.

Deze arbocatalogus is opgesteld in nauwe samenwerking met sociale partners en betrokken medewerkers van uitgeverijen. De arbocatalogus is niet vrijblijvend. Als je hier meer over wilt weten lees dan verder bij De betekenis van de Arbocatalogus.

Veel succes met het kiezen van de aanpak en toepassen van de oplossingen in je bedrijf. Maak werk van Gezond Uitgeven!