Nieuws

De CAO nieuwssectie van de Uitgeverijbedrijf-website biedt een uitgebreid overzicht van de meest recente CAO ontwikkelingen binnen de uitgeversbranche. Hier worden belangrijke updates gedeeld over cao-onderhandelingen, nieuwe wet- en regelgeving, en thema's zoals ongewenst gedrag en werkdruk. De pagina dient als een centraal informatiepunt voor werkgevers en werknemers in de sector, met regelmatige bijdragen van verschillende vakbonden en werkgeversverenigingen.

Daarnaast worden specifieke onderwerpen als de actualisatie van de risico-inventarisatie en -evaluatie, en de handreiking voor meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag uitvoerig besproken. Deze bijdragen helpen de branche bij het naleven van wet- en regelgeving en het bevorderen van een gezonde en veilige werkomgeving.

Naar de CAO

28 juni, 2024

Engelse vertaling Cao voor het Uitgeverijbedrijf

Op 23 juli 2024 verschijnt op deze website (Cao archief) de Engelse vertaling van de Cao voor het Uitgeverijbedrijf 2024-2025

Lees verder Lees verder

28 juni, 2024

Avv-verzoek Cao voor het Uitgeverijbedrijf

De cao-tekst waarvoor het verzoek tot algemeen verbindend verklaring (avv) is aangevraagd ligt tot 17 juli 2024 ter visie voor eventuele bedenkingen. Kort na deze datum wordt het avv-besluit verwacht en zal deze worden gepubliceerd op deze website (Cao archief).

Lees verder Lees verder

10 juni, 2024

Berekening wettelijk minimumloon per maand

De salarisschalen van hoofdstuk 11, 13 en 16 zijn met betrekking tot het wettelijk minimumloon per maand na afstemming met het Ministerie van SZW aangepast.

Lees verder Lees verder

21 maart, 2024

Nieuwe cao voor het Uitgeverijbedrijf 2024-2025

De cao heeft een looptijd van 21 maanden (1 januari 2024 t/m 30 september 2025). Gedurende de looptijd van de cao stijgen de salarissen per 1 januari 2024 met 160 euro en daarna 2% en per 1 januari 2025 met 80 euro en daarna 1,5%.

Lees verder Lees verder