Nieuws

De CAO nieuwssectie van de Uitgeverijbedrijf-website biedt een uitgebreid overzicht van de meest recente CAO ontwikkelingen binnen de uitgeversbranche. Hier worden belangrijke updates gedeeld over cao-onderhandelingen, nieuwe wet- en regelgeving, en thema's zoals ongewenst gedrag en werkdruk. De pagina dient als een centraal informatiepunt voor werkgevers en werknemers in de sector, met regelmatige bijdragen van verschillende vakbonden en werkgeversverenigingen.

Daarnaast worden specifieke onderwerpen als de actualisatie van de risico-inventarisatie en -evaluatie, en de handreiking voor meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag uitvoerig besproken. Deze bijdragen helpen de branche bij het naleven van wet- en regelgeving en het bevorderen van een gezonde en veilige werkomgeving.

Naar de CAO

10 juni, 2024

Berekening wettelijk minimumloon per maand

De salarisschalen van hoofdstuk 11, 13 en 16 zijn met betrekking tot het wettelijk minimumloon per maand na afstemming met het Ministerie van SZW aangepast.

Lees verder Lees verder

21 maart, 2024

Nieuwe cao voor het Uitgeverijbedrijf 2024-2025

De cao heeft een looptijd van 21 maanden (1 januari 2024 t/m 30 september 2025). Gedurende de looptijd van de cao stijgen de salarissen per 1 januari 2024 met 160 euro en daarna 2% en per 1 januari 2025 met 80 euro en daarna 1,5%.

Lees verder Lees verder

27 september, 2022

Thema ongewenst gedrag

Het Gezond Uitgeven! deel van de website is uitgebreid met het thema ongewenst gedrag. Gezien de toegenomen aandacht en actuele ontwikkelingen rond dit thema in Nederland wil de branche faciliterend optreden.

Lees verder Lees verder

13 juli, 2022

Wetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’ aangenomen

Het initiatiefwetsvoorstel voor de Wet werken waar je wilt is op 5 juli 2022 aangenomen door de Tweede Kamer. Door deze wijziging kan een verzoek van de werknemer tot aanpassing van de werkplek alleen nog maar door de werkgever worden afgewezen op basis van de maatstaf van redelijkheid en billijkheid.

Lees verder Lees verder