Over ons

gu-illu-detail-min

Over ons

Welkom op de site van het Bedrijfstakbureau voor het Uitgeverijbedrijf. Deze site is opgezet door sociale partners in de uitgeverijsector om informatie te bieden over het sociaal beleid in de sector uitgeverijbedrijf.
De nadruk ligt op arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en opleidingen. Voorts wordt een aantal onderwerpen apart toegelicht.

Onder de tabbladen bevinden zich de volgende onderdelen

Home

Op deze pagina staan de nieuwsberichten, de agenda en onderwerpen die speciaal onder de aandacht worden gebracht.

CAO's

Hier staan alle cao's vermeld die van toepassing zijn in de uitgeverijsector. Per cao staan alle hoofdstukken en artikelen en bijbehorende toelichtingen weergegeven. De tekst van iedere cao is per pagina of integraal te downloaden. Voorts bevat deze site informatie over de cao-fondsen (regelingen, premies, overzichten) en verschillende bedrijfstakregelingen

Gezond Uitgeven!

"Gezond Uitgeven!" gaat over arbeidsrisico's en arbeidsomstandigheden in de uitgeverijsector. De site bevat naast nieuws ook informatie over wat te doen bij agressie tegen journalisten, beeldschermwerk, risico inventarisatie (RI&E), verzuim en werkdruk, cursussen en trainingen. Tevens is op deze site een link beschikbaar naar de digitale arbocatalogus Gezond Uitgeven.

Opleidingen

Op deze site is een digitale opleidingswegwijzer beschikbaar met informatie over trainingen en cursussen, opleidingen en stageplaatsen.

Projecten

Op deze site staat de informatie over de projecten die het vanuit het Bedrijfstakbureau of anderszins in de uitgeverijsector worden uitgevoerd.