Wetgeving ongewenst gedrag

Psychosociale arbeidsbelasting bestaat uit factoren die tot stress kunnen leiden. De informatie binnen dit onderdeel van Gezond Uitgeven! is gericht op ongewenst gedrag, te weten pesten, (seksuele) intimidatie en discriminatie.

In de Arbowet staat dat de werkgever beleid moet voeren om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen, en als dat niet mogelijk is, te beperken (arbowet artikel 3, lid 2). Beleid voeren komt er in de praktijk op neer dat je als bedrijf een beleidscyclus moet organiseren. Deze begint met een Risico-Inventarisatie en-Evaluatie (RI&E). Blijkt uit de RI&E dat ongewenst gedrag een risico is? Voer dan een verdiepend onderzoek uit naar de mate waarin ongewenst gedrag voorkomt en ervaren wordt. Bedenk vervolgens mogelijke oplossingen en neem deze als maatregelen op in het plan van aanpak.

Hou goed bij hoe de uitvoering van de maatregelen verloopt en evalueer welk effect ze hebben. Blijkt uit je volgende RI&E of uit de evaluatie van de maatregelen dat er (nog steeds) een risico op te hoge werkdruk is? Dan begint je cyclus weer van voor af aan.

Behalve het organiseren van een beleidscyclus is het volgens de Arbowet ook verplicht om medewerkers en leidinggevenden voorlichting over ongewenst gedrag te geven. Zo leren ze om ongewenst gedrag te herkennen en het vervolgens bespreekbaar te maken en ernaar te handelen.Met bovenstaande aanpak voor ongewenst gedrag zet je de stappen die je helpen te voldoen aan de Arbowet artikel 3, lid 2 en Arbobesluit artikel 2.15, lid 1 en 2.

Naast dit thema ongewenst gedrag is werkdruk als onderdeel van psychosociale arbeidsbelasting beschreven in de Arbocatalogus werkdruk van Gezond Uitgeven!