Over ongewenst gedrag

Pesten, seksuele intimidatie en discriminatie noemen we ongewenst gedrag. Ongewenst gedrag kan in elke professionele werkomgeving voorkomen.

Pesten

Pesten is herhaald ongewenst negatief gedrag, waartegen iemand zich niet kan verdedigen.
Pestgedrag kan direct gericht zijn tegen de persoon met kleinerende, vernederende opmerkingen of voortdurende kritiek.
Maar ook minder direct komt het voor, bijvoorbeeld door iemand te isoleren, buiten te sluiten en negeren, of roddels, kwaadaardige geruchten, leugens en valse beschuldigingen te verspreiden.

Seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie op het werk is elke vorm van seksuele toenadering, verzoeken om seksuele
gunsten of ander seksueel getint verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag in de werkomgeving,
die als ongewenst worden ervaren. Dat kan verbaal zijn (dubbelzinnige opmerkingen, vragen over het privé-leven), non-verbaal (tonen van seksueel getinte afbeeldingen, aanstaren, gebaren maken) en alle vormen van ongewenst lichamelijk contact (arm om de schouder, beetpakken, knijpen, zoenen, aanranden en verkrachten).

Discriminatie

Discriminatie wil zeggen dat er (direct of indirect) onderscheid tussen personen wordt gemaakt
op grond van: afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, handicap of chronische aandoening, politieke gezindheid, arbeidsrelatie (fulltime of parttime), arbeidscontract (vast of tijdelijk), burgerlijke staat, nationaliteit, godsdienst of levensbeschouwing.

Agressie en geweld

Van agressie of geweld is sprake als een persoon of een groep personen tijdens het verrichten van de werkzaamheden verbaal of fysiek wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen. Voorbeelden van verbale agressie zijn schelden, dreigen, kwetsen of manipuleren. Voorbeelden van fysiek geweld zijn slaan, duwen of knijpen.