Bedrijf

Wat kun je doen?

Het thema ongewenst gedrag hoort thuis in de beleidscyclus van elk bedrijf. Inventariseer daarom de risico’s in de RI&E en neem maatregelen op in het plan van aanpak (stap 1).
Op basis van de antwoorden inventariseert de werkgever de risico’s op ongewenst gedrag en ontvangt een lijst met verbeterpunten.
De Zelfinspectie ongewenst gedrag (stap 2) van de Nederlandse Arbeidsinspectie geeft ook de mogelijkheid om zelf te checken of je als bedrijf het thema ongewenst gedrag op orde hebt.

Zo pak je het aan

  • Formuleer gedragscode ongewenst gedrag
  • Benoem een vertrouwenspersoon
  • Opstellen van een klachtenprocedure
  • Organiseren van opvang en nazorg
  • Voorlichting geven aan leidinggevenden en medewerkers

Maak het beleid structureel, evalueer en veranker het in het hele bedrijf. Bij een evaluatie kan je bijvoorbeeld nagaan of de medewerkers op de hoogte zijn van de gedragsregels en/of zij die naleven, of leidinggevenden hun rol (kunnen) uitvoeren, een onafhankelijk en deskundige vertrouwenspersoon bekend én beschikbaar is en of de klachtenregeling werkt.

Meer informatie?