Leidinggevende

Ongewenst gedrag begint vaak klein, maar kan van kwaad tot erger gaan. Als leidinggevende heb je een belangrijke voorbeeldrol en kans om ongewenst gedrag klein te houden. Wees alert of ‘geintjes’ voor iedereen grappig zijn, wees duidelijk zodra gedrag over de grens van fatsoen en respect gaat. En zorg ervoor dat als ongewenst gedrag groot wordt, je het daadkrachtig aanpakt.

Onderzoek het voorval. Is het een incident, of is het ’t zoveelste voorbeeld in een reeks? Zowel bij verbaal als bij fysiek ongewenst gedrag is het van belang om goed te checken wat de impact en historie van het voorval is. Bepaal vervolgens welke actie er richting de veroorzaker plaatsvindt.

Wat kun je doen?

Handelen bij ongewenst gedrag

  • zelf alert zijn en herkennen van pesten, seksuele intimidatie en discriminatie vanaf de eerste signalen van grensoverschrijdend gedrag
  • herkennen en erkennen van signalen die je van een medewerker krijgt: niet bagatelliseren als iemand aangeeft iets als onprettig gedrag te ervaren. De drempel om het te melden en bespreken is voor de medewerker sowieso al erg hoog.
  • onderzoek het voorval. Is het een incident, of is er sprake van herhaling? Bij elke vorm van ongewenst gedrag is het belangrijk te checken wat de impact en historie van het voorval is.
  • handelen zodra je de situatie duidelijk is: van een duidelijke opmerking en een stevig en/of waarschuwend gesprek tot en met formele sancties uitdelen
  • opvang en nazorg bieden aan medewerker(s) die met ongewenst gedrag zijn geconfronteerd.
  • focus, bij een situatie van ongewenst gedrag in je team, niet alleen op de medewerkers die betrokken waren. Ga ook na in hoeverre andere collega’s betrokken waren, actief, als toeschouwer of anderszins.
  • bespreek het met je team, leer van de situatie en maak afspraken over het voorkomen van ongewenst gedrag in de toekomst. Maar hoe organiseer je als leidinggevende een veilig teamgesprek?
  • een teamgesprek over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en omgangsvormen moet op een veilige en constructieve manier plaatsvinden. Als leidinggevende ben je verantwoordelijk voor het creëren van een veilige omgeving voor dit gesprek. Raadpleeg de gesprekskaart voor veilig teamgesprek
  • bevorderen een open sfeer met soms gezonde humor waarin ‘nee’ ook ‘nee’ mag zijn.

Voorlichting leidinggevenden

Voorlichting, coaching en training aan leidinggevenden en/of sleutelpersonen (preventiemedewerker, OR of PVT) in het bedrijf zorgt ervoor dat zij ongewenst gedrag herkennen en dat ze leren te zien wanneer er bij de medewerkers iets aan de hand is. Samen met kennis over de afspraken en aanpak rond ongewenst gedrag in het bedrijf geeft dit handvatten om in te grijpen als het zich voordoet. Zo zijn leidinggevenden voorbereid om medewerkers die het overkomt te ondersteunen en waar nodig medewerkers die het veroorzaken stevig aan te spreken om afspraken te maken om herhaling te voorkomen.
Draag als leidinggevende helder uit waarom je het tegengaan van ongewenst gedrag belangrijk vindt.