Medewerker

Pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie zijn vormen van ongewenst gedrag die niet acceptabel zijn. Herken je een onprettige situatie voor jezelf of waar een collega mee te maken krijgt? Neem deze serieus, want waarschijnlijk is er een grens overschreden.
Voor het omgaan met ongewenst gedrag is de belangrijkste boodschap: maak het bespreekbaar, blijf er niet mee zitten.

Wat kun je doen?

Onderneem als medewerker actie in de volgende gevallen

 • Als je zelf last ervaart van ongewenste gedrag of omgangsvormen;
 • Als je merkt dat een collega last heeft of ergens mee zit;
 • Als het jouw werk(sfeer) beïnvloedt.

Als je zelf betrokken bent

 • Geef duidelijk aan dat je dit gedrag niet prettig vindt; geef je grens aan. Desnoods meerdere keren. Check of je bedrijf beschikt over gedragsregels over ongewenste gedrag. Bespreek deze eventueel met de persoon die het gedrag vertoont.
 • Als dit onvoldoende verbetering geeft, meld het ongewenste gedrag dan bij je leidinggevende en/of bij de in- of externe vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon helpt je om te gaan met ongewenst gedrag van collega’s of leidinggevende, en helpt je bij het bedenken van een passende aanpak.
 • Ten slotte kun je gebruikmaken van de formele klachtenprocedure. De vertrouwenspersoon kan je daarover inlichten.

Als je ziet dat een collega last heeft van intern ongewenst gedrag

 • Bespreek dit met die collega. Kijk of je kunt ondersteunen bijvoorbeeld door (samen) een gesprek met de veroorzaker aan te gaan, of met de leidinggevende.
 • Verwijs door naar de vertrouwenspersoon.
 • Grijp zo nodig zelf in bij een volgende situatie van ongewenst gedrag.

Meer informatie

Raadpleeg ook 'Hoe bespreek je dit op jouw werk?' op arboportaal.nl.

Voorlichting medewerkers

Krijgen de medewerkers voorlichting over pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en agressie en de afspraken die in het bedrijf gelden?


Goede voorlichting en training

 • Gaat specifiek in op de situatie van de medewerker;
 • Behandelt specifieke risico’s, laat zien hoe medewerkers die kunnen herkennen en wat de gevolgen ervan kunnen zijn;
 • Maakt duidelijk wie welke rol heeft bij de aanpak van ongewenst gedrag.