Voorlichting werkdruk en werkplezier

Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Voorlichting biedt de kans om medewerkers en leidinggevenden te leren hoe ze signalen van werkdruk en werkplezier bij zichzelf en elkaar kunnen herkennen. Zo kunnen ze, nog vóór ze te ver uit balans raken, in actie komen en maatregelen nemen. Belangrijk dus om hen ook te vertellen welke maatregelen er in het bedrijf mogelijk zijn en wat ze zelf kunnen doen.

Voor wie

Voor bedrijven die hun medewerkers en leidinggevenden willen leren werkdruk en werkplezier te herkennen en hen over de oplossingen die beschikbaar zijn willen vertellen. Voor wie daarmee wil voldoen aan de wettelijke verplichting rond werkdruk.

Zo pak je het aan

  • Leg je leidinggevenden uit hoe zij werkdruk- en werkpleziersignalen bij zichzelf en bij hun medewerkers kunnen herkennen, en wat ze daarmee kunnen doen.
  • Beslis wie de voorlichting aan medewerkers verzorgt: de eigen leidinggevende, de preventiemedewerker/ arbocoördinator/ HR-adviseur of iemand anders? 
  • Voor het leren herkennen van signalen kun je gebruik maken van de checklist signalen van werkdruk en werkplezier.
  • Stimuleer medewerkers om bij signalen van te hoge werkdruk in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld met de eigen leidinggevende, een collega en/of evt. een HR-adviseur/ arbocoördinator/ preventiemedewerker.
  • Zet voor de voorlichting op een rijtje welke individuele mogelijkheden voor medewerkers beschikbaar zijn, zoals coaching, cursussen en trainingen.
  • Tijdens de voorlichting kan naar voren komen dat medewerkers de werkdruk als té hoog ervaren. Wees hierop voorbereid en vraag rustig door naar wat er te hoog is, hoe vaak dit gebeurt en welke consequenties dit voor het bedrijf en henzelf heeft. Vertel hen op welke manier het bedrijf hiermee aan de slag zal gaan en wat zij zelf kunnen doen. Word je enorm verrast door wat boven tafel komt? Vertel dat aan de groep en spreek af wanneer je terugkomt op wat je hebt gehoord. Zo kun je met sleutelpersonen overleggen en erna aan de groep vertellen hoe je met de informatie aan de slag zult gaan.

Meer weten

Leidinggevende

  • Je kunt tijdens je voorlichting goed gebruik maken van filmpjes op Youtube, bijvoorbeeld over wat stress in je lijf doet, werkdruk of specifiekere onderwerpen als time management en prioriteiten stellen.
  • Als er in je bedrijf een risico is op te hoge werkdruk kan het slim zijn om de voorlichting met het verdiepend onderzoek te combineren. Organiseer bijvoorbeeld een bijeenkomst waar je én iets over werkdruk vertelt, én naar de hoogte ervan en mogelijke oplossingen vraagt.

Medewerker

Wat levert het op

Voorlichting rond werkdruk en werkplezier kan verzuim voorkomen. Het is belangrijk om het goed en concreet te doen, én regelmatig te herhalen. Zo stimuleer je een open cultuur, waar medewerkers gewend zijn om werkdruk te bespreken, prioriteiten en grenzen te stellen én werkplezier te vergroten.