Verdiepend onderzoek

Vermoed je dat in jullie bedrijf de werkdruk wel eens ongezond hoog oploopt? Of komt uit de RI&E naar voren dat er een risico op te hoge werkdruk is? Dan is de logische volgende stap om na te gaan waar de werkdruk vandaan komt en wat je eraan kunt doen.

Voor wie

Voor bedrijven en leidinggevenden die weten dat er bij hen een risico op te hoge werkdruk is en die inzicht willen krijgen in de achterliggende redenen. Voor wie daarmee wil voldoen aan de wettelijke verplichtingen rond werkdruk. Voor wie daarmee een optimale bedrijfsvoering én duurzame inzetbaarheid van medewerkers wil bereiken.

Zo pak je het aan

Doel van het verdiepend onderzoek is om in kaart te brengen waar de werkdruk en het werkplezier vandaan komt. Ook is het zinvol om na te gaan hoe hoog de werkdruk bij welke (groepen) medewerkers is, en welke maatregelen al met welk effect zijn ingezet.

  • Zet voor je begint op een rijtje wat je al weet vanuit de RI&E, verzuim en verloopcijfers, exit-interviews, en andere medewerkers-onderzoeken. Bepaal daarna wat je nog meer wilt weten, over wie, en hoe je dat gaat onderzoeken.
  • Voor een verdiepend onderzoek kun je gebruik maken van vragenlijsten, interviews en groepsbijeenkomsten.
  • Groepsbijeenkomsten zijn meestal de handigste manier voor verdiepend onderzoek. Hierbij zijn de betrokkenen namelijk ook écht direct betrokken en aan het woord. Vaak lukt het bovendien om in één bijeenkomst zicht op oorzaken te krijgen én oplossingen te bedenken. Bij vragenlijstonderzoek en interviews zijn vaak twee stappen nodig, bijvoorbeeld als je na het (anonieme) vragenlijst-onderzoek alsnog met groepen medewerkers de resultaten bespreekt en oplossingen bedenkt.
  • Voor een vragenlijstonderzoek kun je gebruik maken van specifieke vragenlijsten die de hoogte en oorzaken van werkdruk in kaart brengen. Je kunt er soms ook een medewerkers onderzoek voor gebruiken. Het is belangrijk dat de vragenlijst inzicht oplevert in de werkdrukoorzaken en ook in energiebronnen zoals autonomie en sociale steun. Zorg ervoor dat je voldoende respons bereikt zodat je de resultaten per team en/of functie kunt analyseren en tegelijkertijd de anonimiteit kunt waarborgen. Hierbij geldt als vuistregel dat je tenminste 50% respons nodig hebt om ervan uit te kunnen gaan dat de onderzoeksresultaten representatief zijn en er per groep tenminste 15 respondenten moeten zijn om de anonimiteit te waarborgen.
  • Werken er minder dan 25 medewerkers in je bedrijf? Dan is een vragenlijstonderzoek waarbij medewerkers de vragen digitaal en anoniem invullen doorgaans niet nuttig. Wel kun je een vragenlijst als inspiratie bij een groepsbijeenkomst benutten.
  • Sluit het verdiepend onderzoek af met een overzicht wat je over de werkdruk en het werkplezier te weten gekomen bent en wat je vervolgafspraken zijn, welke maatregelen/ oplossingen je gaat inzetten. Verwerk deze in het plan van aanpak dat bij de RI&E hoort.

Meer weten

Leidinggevende

Medewerker

  • Wil jij zelf weten waar je werkdruk vandaan komt? Kijk dan bij de oplossing Test je werkdruk.

Wat levert het op

Weten waar de werkdruk en het werkplezier vandaan komt is een belangrijke stap op weg naar gezonde werkdruk.