Vragenlijst pandemie

22 januari, 2022

Het uitgeverijbedrijf heeft een volledige en getoetste pandemie-module ontwikkelt binnen hét RI&E-instrument voor gezond en veilig werken; de RI&E Gezond Uitgeven.

Met het doorlopen van de vragen kan jullie uitgeverij zien welke maatregelen moeten worden genomen en welke zaken moeten worden vastgelegd. Dit betekent dat je bij het -verplicht voor elke werkgever- doorlopen van de RI&E deze module vanzelf tegenkomt.

Terug naar Nieuws Naar overzicht