Route naar de RI&E

12 juni, 2023

Tijdens de Week van de RI&E 2020 is benadrukt dat de RI&E een belangrijk middel is om de risico’s in een bedrijf in samenwerking met de medewerkers in beeld te brengen om arbeidsuitval zoveel mogelijk te voorkomen.

Het startpunt van RI&E moet de ondernemer zijn; gericht op het overzicht krijgen op prioriteiten en niet op het opstapelen van nog meer regels voor de ondernemer. Dit is exact het uitgangspunt op basis waarvan de uitgeverijbranche haar branche RI&E heeft ontwikkeld en beschikbaar gesteld.

Gebruik maken van de RI&E Gezond Uitgeven? Dat kan! Voor leden van de Mediafederatie is een account voor de RI&E gratis aan te vragen. Niet leden kunnen ook gebruik maken van de RI&E en betalen een eenmalige vergoeding van € 250 als bijdrage aan de ontwikkel- en onderhoudskosten. 

Raadpleeg de site de route naar de RI&E voor aanvullende informatie

Terug naar Nieuws Naar overzicht