De betekenis van de Arbocatalogus

De arbocatalogus is overeengekomen tussen het Nederlands Uitgeversverbond, thans Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf, Mediafederatie, Nederlandse Vereniging van Journalisten, FNV Media & Cultuur, CNV Vakmensen en De Unie en is van toepassing op werkgevers en werknemers in het uitgeverijbedrijf. Sociale partners bedanken betrokkenen uit diverse uitgeverijen voor hun samenwerking bij de totstandkoming van deze arbocatalogus.

Alle uitgevers die uitgeefactiviteiten uitvoeren en lid zijn van de Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf of onder de CAO voor het Uitgeverijbedrijf opereren, vallen onder de werkingssfeer.

De arbocatalogus is niet vrijblijvend. Net als voorheen moeten bedrijven aan de Arbowet en bijbehorende regelgeving voldoen. Deze catalogus is door de Nederlandse Arbeidsinspectie op 1 juli 2021 met een voldoende toets beoordeeld. Dit betekent dat de de Nederlandse Arbeidsinspectie de catalogus gebruikt als referentiekader bij haar inspecties.

Bedrijven moeten daarom óf de oplossingen uit deze arbocatalogus benutten (te vinden bij 'wat kun je doen'), óf op een andere manier tot hetzelfde beschermingsniveau rond beeldschermwerk en werkdruk komen. Je hoeft als bedrijf dus niet van de arbocatalogus en de oplossingen gebruik te maken, maar je moet wel zorgen dat je eigen oplossingen gelijk zijn aan de oplossingen die in deze catalogus zijn genoemd.De arbocatalogus is vastgesteld tot en met juli 2027. Iedere twee jaar dragen sociale partners zorg voor de actualisering van de arbocatalogus.