Over agressie

Agressie en geweld omvat alle verbale en fysieke uitingen waarbij een journalist of medewerker wordt lastig gevallen, bedreigd, of aangevallen. Dit kan bestaan uit:

  • verbaal geweld (schelden of beledigen);
  • psychisch geweld (bedreigen, intimideren, onder druk zetten of het beschadigen van eigendommen);
  • fysiek geweld (schoppen, slaan, dreigen met een wapen of uitvoeren van een overval).

Agressie ontstaat in interactie tussen mensen, waarbij frustratie en verschillende belangen meestal de aanleiding zijn tot het ontstaan ervan.
Een belangrijke oorzaak van de toename van agressie en geweld in de media zijn steeds mondiger burgers, en naaste betrokkenen, die bovendien steeds betere en snellere service verwachten.

Situaties waarin agressie en geweld in de journalistiek kan optreden en wie de veroorzakers kunnen zijn:

  • in de eigen organisatie; tussen journalisten onderling of tussen medewerkers en leidinggevenden;
  • op de nieuwsplek; tussen journalisten van verschillende organisaties onderling. Die ieder voor zich gaan voor het eerste interview of camara shot;
  • eigen klanten; tussen journalisten en betrokkenen waar het journalistieke werk plaatsvindt. Denk aan bewoners, hun familie, bezoekers, deelnemers of slachtoffers;
  • indirect betrokkenen; tussen journalisten en politie, recherche, ambulancepersoneel, verkeersregelaars rond de journalistieke werkplek(bijvoorbeeld bij incidenten, ongevallen, overvallen, bedreigingen, evenementen, voetbalwedstrijden);
  • in risicovolle gebieden; tijdens het reizen en de verslaglegging door journalisten. Denk aan (politieke) conflict- en oorlogsgebieden, terrorisme en natuurrampen.