Arbowet en agressie

In de Arbowet staat dat de werkgever beleid moet voeren om psychosociale arbeidsbelasting (agressie, geweld, seksuele intimidatie, pesten en werkdruk) te voorkomen en als dat niet mogelijk is, te beperken. Zo voorkom je dat medewerkers door stress of (langdurige) verzuim uitvallen.

Beleid voeren komt er in de praktijk op neer dat je als uitgeverij risico's moet inventariseren en beoordelen (in de RI&E) en op basis daarvan maatregelen moet opnemen in het plan van aanpak. Houd goed bij welke maatregelen tegen agressie en/of ongewenst gedrag zijn genomen en beoordeel regelmatig of de maatregel effectief is en blijft.

Op grond van de risico’s die met name journalisten in uitgeverijen rond agressie en geweld lopen kiest de uitgeverij zelf op welke manier deze het beleid en de oplossingen in wil richten.

De overheid stelt als belangrijkste aandachtpunten:

  • Breng de risico’s op het gebied van agressie en geweld in kaart.
  • Maak een procedure om incidenten te melden, registreren en analyseren.
  • Geef uw medewerkers voorlichting, instructie en training over agressie en geweld en/of het voorkomen ervan.
  • Maak voor uw organisatie een protocol voor agressie en geweld.
  • Tref voldoende voorzieningen om agressie en geweld tegen te gaan.
  • Realiseer een goed werkende alarmprocedure.
  • Realiseer een regeling voor opvang, ondersteuning en nazorg na een incident.