Aan de slag

Praktische informatie en documentatie om gelijk aan de slag te kunnen gaan met het voorkomen van agressie en geweld bij journalisten vindt u onder:

Preventie

  • Hoe te handelen bij agressief gedrag of een (bijna) incident? Een agressieprotocol geeft duidelijkheid over de afspraken. De uitzendbranche heeft een behulpzaam voorbeeld voor werkgevers en een checklist voor de medewerker. Gericht op het werken in risicovolle gebieden in het buitenland is het veiligheidsprotocol van de NOS te raadplegen in de omroep arbocatalogus.
  • Specifiek voor journalisten die voor hun werk naar gevaarlijke gebieden afreizen biedt de NVJ advies en ondersteuning. Raadpleeg het overzicht veiligheid met adviezen en tips die ook voor journalisten in Nederland behulpzaam kunnen zijn om problemen te voorkomen.
  • De NVJ organiseert de veiligheidstraining verslaggeving in conflictgebieden voor journalisten, fotografen, hulpverleners en zakenmensen. De training bereid journalisten voor op het reizen in risicovolle gebieden. Zie veiligheidstrainingen.
  • Ter voorbereiding van reizen is risico informatie per regio of land te vinden op de internationale news safety site. Raadpleeg voor informatie over reizen en werken in het buitenland ook de reisadvies app van de overheid.
  • Op leren.nl vindt u online veel informatie en achtergronden over omgaan met agressie.
  • De Handout duidelijk over agressie kan behulpzaam zijn om samen met collega’s duidelijke afspraken te maken over de aanpak van agressief gedrag.

Hulpmiddelen

  • In het zakboekje ‘Straatfotografie, over gedrag en wat er mag’ vinden journalisten wat wel en niet mag en wat de regels zijn omtrent straatfotografie. De Fotografen Federatie heeft dit zakboekje ontwikkeld omdat zij veel vragen kreeg over praktische zaken waar foto journalisten tegenaan lopen als zij op straat aan het fotograferen zijn.
  • De NVJ verstrekt de landelijke politieperskaart ter identificatie van (foto)journalisten die in door de politie afgezette gebieden hun werk uitoefenen voor de verslaglegging van bijvoorbeeld demonstraties, rellen of calamiteiten. Raadpleeg de site voor meer informatie over de politieperskaart.
  • De NVJ beschikt over kogelwerende vesten, helm en beschermende bril (voor overdag en ’s nachts) die journalisten in risicovolle gebieden bescherming bieden. De hulpmiddelen zijn te leen of te huur via de NVJ.

Opvang en nazorg