home-illu-min

Welkom op de site van het Bedrijfstakbureau voor het Uitgeverijbedrijf. Deze site is opgezet door sociale partners in de uitgeverijsector om informatie te bieden over het sociaal beleid in de sector uitgeverijbedrijf. De nadruk ligt op arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en opleidingen. Voorts wordt een aantal onderwerpen apart toegelicht.

Lees meer over ons Meer over Bedrijfstak Uitgeverijbedrijf

CAO

Vragen over je pensioen?
Vind antwoord op deze vraag,
én al je andere cao vragen:

Gezond uitgeven

Uitgeverijen vinden hier alle praktische informatie, en nieuwe ontwikkelingen uit de branche.

Nieuws

28 juni, 2024

Engelse vertaling Cao voor het Uitgeverijbedrijf

Op 23 juli 2024 verschijnt op deze website (Cao archief) de Engelse vertaling van de Cao voor het Uitgeverijbedrijf 2024-2025

Lees verder Lees verder
CAO
28 juni, 2024

Avv-verzoek Cao voor het Uitgeverijbedrijf

De cao-tekst waarvoor het verzoek tot algemeen verbindend verklaring (avv) is aangevraagd ligt tot 17 juli 2024 ter visie voor eventuele bedenkingen. Kort na deze datum wordt het avv-besluit verwacht en zal deze worden gepubliceerd op deze website (Cao archief).

Lees verder Lees verder
CAO
21 maart, 2024

Nieuwe cao voor het Uitgeverijbedrijf 2024-2025

De cao heeft een looptijd van 21 maanden (1 januari 2024 t/m 30 september 2025). Gedurende de looptijd van de cao stijgen de salarissen per 1 januari 2024 met 160 euro en daarna 2% en per 1 januari 2025 met 80 euro en daarna 1,5%.

Lees verder Lees verder
CAO
13 maart, 2024

Handreiking cultuurverandering op de werkvloer

Organisaties moeten zich veel uitvoeriger en zorgvuldiger voorbereiden op meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, schrijft regeringscommissaris Mariëtte Hamer in de nieuwe handreiking.

Lees verder Lees verder
GEZOND UITGEVEN
4 februari, 2024

Actualisatie RI&E Gezond Uitgeven en wetswijziging

De RI&E Gezond Uitgeven is recentelijk op enkele punten geactualiseerd. Zo zijn bijvoorbeeld links opgenomen naar de informatie op uitgeverijbedrijf.nl over ongewenst gedrag.

Lees verder Lees verder
GEZOND UITGEVEN
22 mei, 2022

Actualisatie en erkenning RI&E Gezond Uitgeven

Het steunpunt RI&E heeft in het voorjaar 2022 de erkenning van de risico-inventarisatie en -evaluatie Gezond Uitgeven! (kortweg RI&E) opnieuw bekrachtigd. Dit betekent dat het RI&E instrument voor alle uitgeverijen geactualiseerd is.

Lees verder Lees verder
GEZOND UITGEVEN
14 maart, 2022

Apps voor de Cao en voor 'Gezond Uitgeven!' beschikbaar

De CAO voor het Uitgeverijbedrijf en de site Gezond Uitgeven! zijn beide ook als app beschikbaar. 

Lees verder Lees verder
GEZOND UITGEVEN
14 Juli, 2022

Wetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’ aangenomen

Het initiatiefwetsvoorstel voor de Wet werken waar je wilt is op 5 juli 2022 aangenomen door de Tweede Kamer. Door deze wijziging kan een verzoek van de werknemer tot aanpassing van de werkplek alleen nog maar door de werkgever worden afgewezen op basis van de maatstaf van redelijkheid en billijkheid.

Lees verder Lees verder
GEZOND UITGEVEN
Volgende