Wetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’ aangenomen

13 juli, 2022

Het initiatiefwetsvoorstel voor de Wet werken waar je wilt is op 5 juli 2022 aangenomen door de Tweede Kamer. Door deze wijziging kan een verzoek van de werknemer tot aanpassing van de werkplek alleen nog maar door de werkgever worden afgewezen op basis van de maatstaf van redelijkheid en billijkheid.

Het wetsvoorstel geldt voor werknemers en werkgevers in organisaties waarin 10 of meer werknemers werken. De werknemer kan bij een verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats alleen kiezen tussen (meer) werken vanaf het adres dat bij de werkgever staat geregistreerd als woonadres van de werknemer, of (meer) werken vanaf de werklocatie van de werkgever.

In het oorspronkelijke voorstel zou de werkgever een verzoek tot wijziging van de arbeidsplaats alleen mogen afwijzen op grond van een zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelang. Door de SER is in het advies van 31 maart 2022 over hybride werken aangegeven dat dit te beperkend is. De SER heeft voorgesteld deze norm aan te passen naar ‘redelijkheid en billijkheid’. Dat betekent dat in de beoordeling van het verzoek van de werknemer bijvoorbeeld zaken meegewogen kunnen worden als het welzijn van de werknemer, behoud van sociale cohesie, een goede teamsamenwerking, of zware administratieve of financiële lasten voor de werkgever.

Deze norm geeft werkgevers de ruimte om een goede afweging te maken tussen het belang van het individu, het team, collega’s die locatiewerk verrichten en de organisatie als geheel.

Bron: AWVN

Terug naar Nieuws Naar overzicht