Nieuwe cao voor het Uitgeverijbedrijf 2024-2025

21 maart, 2024

De cao heeft een looptijd van 21 maanden (1 januari 2024 t/m 30 september 2025). Gedurende de looptijd van de cao stijgen de salarissen per 1 januari 2024 met 160 euro en daarna 2% en per 1 januari 2025 met 80 euro en daarna 1,5%. De nieuwe cao-tekst wordt besproken in een paritair samengestelde redactiecommissie en na goedkeuring gepubliceerd op www.uitgeverijbedrijf.nl en aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarna volgt het verzoek tot algemeen verbindend verklaren.

Terug naar Nieuws Naar overzicht