Flexibele werktijden

Medewerkers die zelf invloed hebben op hun werktijden ervaren vaak een betere werk-privé-balans en werkdruk. Idealiter is hier een win-winsituatie mogelijk. Een bedrijf die zijn medewerkers keuze en vrijheid gunt kan ook tijdens drukke tijden vaak op extra inzet van haar medewerkers rekenen. Bovendien kan het voor het bedrijf prettig zijn als er 's ochtends heel vroeg en 's avonds vrij laat medewerkers aanwezig zijn. Medewerkers met meer flexibiliteit kunnen vaak hun werktijden beter op hun privéleven afstemmen.

Voor wie

Voor bedrijven die een goede vertrouwensband met hun medewerkers hebben. Let op: de mogelijkheden voor flexibele werktijden worden begrensd door de soort en hoeveelheid te verrichten werk. Zo zijn bijvoorbeeld bij recepties en andere plekken met openingstijden voor klanten de mogelijkheden voor flexibele werktijden vaak beperkt.

Zo pak je het aan

Leidinggevende

  • Ga na welke mogelijkheden en bezwaren er zijn om flexibeler met werktijden om te gaan. Zijn er bijvoorbeeld bloktijden nodig?
  • Analyseer de mogelijkheden voor flexibele werktijden in samenhang met mogelijkheden voor thuiswerk. Zijn er bepaalde afgebakende werkzaamheden die thuis beter uitgevoerd kunnen worden dan op het werk?
  • Bepaal in hoeverre je gelijk of verschillend met je medewerkers wilt omgaan. Kan de ene medewerker later beginnen als een andere eerder wil? Of kun je iedereen een keuze bieden?
  • Vaak werkt puzzelen in werkoverleg goed: medewerkers die samen bedenken hoe aan de randvoorwaarden voor minimale bezetting en maximale productie wordt voldaan zijn vaak zeer gemotiveerd.
  • Bespreek ook samen de grenzen. Als flexibele werktijden en thuiswerken samengaan met altijd bereikbaar zijn en/of ’s ochtends, ’s middags én ’s avonds achter de computer kruipen dan kan het effect contra-productief en werkdrukverhogend zijn.

Medewerker

  • Merk je dat je vanwege je privésituatie en/of levensfase in de knel zit met de aanvangs- en eindtijden van je werk? Heb je een idee hoe het flexibeler kan en hoe je het werk even goed kan doen? Kaart het aan bij je leidinggevende of in het werkoverleg. Wat gisteren nog niet mogelijk was, kan morgen misschien wel!

Meer weten

Wat levert het op

Flexibele werktijden kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een goede werk-privé-balans. Medewerkers met meer mogelijkheden om hun werk op hun privé-leven af te stemmen zijn gemotiveerder en ervaren minder werkdruk en meer werkplezier. Voor de werkgever betekent dit minder verzuim en een hogere productiviteit.