Toetsing

De RI&E Gezond Uitgeven! is begin 2022 opnieuw geactualiseerd en erkend als branche instrument. Dit betekent dat alle uitgeverijen de RI&E zelf mogen uitvoeren. Dat is eenvoudig en bespaart kosten.

Een uitgeverij

  • tot maximaal 25 werknemers die de branche-RI&E geheel zelf uitvoert, heeft geen toets door een gecertificeerde arbodienst of deskundige¬†nodig.
  • met 25 of meer werknemers mag de RI&E zelf uitvoeren, maar is het wel verplicht deze te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of deskundige.¬†

Een gecertificeerde instantie of deskundige beoordeelt of

  • de RI&E en het daaraan gekoppelde plan van aanpak voldoen aan de wettelijke eisen;
  • de RI&E in overeenstemming is met de werkelijke situatie in het bedrijf.