CAO voor het Uitgeverijbedrijf

CAO Verklaring

Werkgeverspartij

Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU)

gevestigd aan de Hogehilweg 6, 1101 CC Amsterdam Z.O.
(Postbus 12040, 1100 AA Amsterdam Z.O.),
T 020-4309150 E info@wu-vereniging.nl
I www.wu-vereniging.nl

en werknemerspartijen

FNV (Media & Cultuur)

gevestigd aan de Derkinderenstraat 2-8, 1062 DB Amsterdam
(Postbus 9239, 1006 AE Amsterdam)
T 0900-3685436 E cbb-mediacultuur@fnv.nl
I www.fnv.nl/mediacultuur

CNV

gevestigd aan de Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht,
(Postbus 2525, 3500 GM Utrecht)
T 030-7511570 E info@cnv.nl
I www.cnv.nl

De Unie

gevestigd aan de Multatulilaan 12, 4103 NM Culemborg
T 0345-851851 E info@unie.nl
I www.unie.nl

Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

gevestigd aan de Johannes Vermeerstraat 22, 1071 DR Amsterdam
(Postbus 75997, 1070 AZ Amsterdam)
T 020-3039700 E vereniging@nvj.nl
I www.nvj.nl

verklaren per 1 januari 2024 de volgende cao te hebben afgesloten.